Bezpieczna praca przy drewnie

Data dodania: 23.11.2018


Przez dekady praca przy drewnie była nie tylko bardzo dochodowa i niezbędna dla rozwoju gospodarki czy budownictwa – była także dość niebezpieczna, z uwagi na stosowanie bardziej anachronicznych metod ścinania i obrabiania drewna. Problemem było zarówno zdobycie surowca, przede wszystkim jego przetransportowanie, a następnie dokładne obrabianie. Dopiero boom technologiczny sprawił, że wszystkie te etapy pracy z drewnem stały się znacznie łatwiejsze do organizacji, ponieważ pojawiły się specjalistyczne maszyny do drewna, zdolne nie tylko do jego ścinania i przycinania, ale także odkształcania, szlifowania czy wiercenia.

Kolejnym bardzo istotnym elementem, który zmienił się w ostatnich dekadach w branży obróbki drewna, to oczywiście bezpieczeństwo operatorów i pracowników. Nowoczesne frezarki nie są dla ich użytkowników tak niebezpieczne, jak modele spotykane w warsztatach stolarskich jeszcze pół wieku temu. Wszystko dlatego, że przeciętny producent frezarek wprowadził do swoich modeli odpowiednie zabezpieczenia i mechanizmy uniemożliwiające zbyt łatwe uszkodzenie ciała operatora. Przestrzeganie zasad bezpiecznej obsługi tych urządzeń jest niezbędne, a procedury bezpieczeństwa różnią się w zależności od tego, jaka jest aktualna czynność wykonywana przy danym instrumencie. Wyposażenie pracownika we właściwy sprzęt i ubiór ochronny jest oczywistym obowiązkiem pracodawcy i absolutnie nigdy do pracy z maszynami do obróbki drewna nie powinni być dopuszczani pracownicy nieprzeszkoleni lub bez odpowiedniego stroju ochronnego.

Start