Jak zapewnić bezpieczeństwo na stanowisku CNC

Data dodania: 04.02.2019


Praca na stanowisku z obrabiarkami CNC, frezarkami, tokarkami i całą masą pozostałych urządzeń bywa wymagająca także ze względów bezpieczeństwa. Nie tylko przepisy ogólne BHP wpływają na to, jak w zakładzie pracy postępuje się przy stanowisku pracy. Równie ważne jest to, jakie są konkretne instrukcje postępowania i procedury obsługi danej maszyny – wielu ludzi, zwłaszcza z wieloletnim doświadczeniem ma bowiem problem z bardzo precyzyjnym przestrzeganiem krok po kroku wszystkich wytycznych producenta sprzętu. Oczywiście nie tylko błędy ludzkie czy nierozwaga prowadzą do wypadków, a piły formatowe, tokarki czy inne maszyny CNC Olsztyn mogą również stwarzać zagrożenie, gdy:

  • nie mają stosownych mechanizmów bezpieczeństwa – automatycznych i ręcznych;
  • nie przechodzą regularnych inspekcji i badań technicznych;
  • są serwisowane z użyciem nieoryginalnych części zamiennych lub niezgodnie z zaleceniami producenta;
  • zostały zamontowane lub skonstruowane w wadliwy sposób.

Uniknięcie wypadku w miejscu pracy jest kluczowe dla pracodawcy, który z tytułu niedopełnienia któregokolwiek z powyższych obowiązków może być obciążony rozmaitymi karami. Jeśli jednak ostatecznie to zdrowie pracownika bezpośrednio obsługującego dane urządzenie jest zagrożone w pierwszej linii, to w jego interesie powinno być upewnienie się, że miejsce pracy i wszystkie maszyny CNC Olsztyn przekazane mu do wykonywania obowiązków służbowych, są sprawne.

Wybór odpowiedniej maszyny

Każdy producent oferujący maszyny CNC Olsztyn do obróbki przemysłowej rozmaitych materiałów, skomputeryzowane bądź w dużej mierze ręczne i półautomatyczne – stara się zagwarantować własnym produktom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Najłatwiej uzyskać ten efekt poprzez sięgnięcie po wyroby w pełni specjalistyczne i profesjonalne – nieco bardziej kosztowne, ale wyposażone w najbardziej innowacyjne funkcje, w tym mechanizmy bezpieczeństwa.

Aby jednak w kluczowym momencie pracy i wykonywania jakiegoś zadania systemy te sprawdziły się w 100% i zdały egzamin, niezbędne jest właściwe ich kontrolowanie i sprawdzanie. Pracownik odpowiedzialny za tę część pracy z maszyną CNC, czyli inżynier lub kontroler, musi za każdym razem krok po kroku odznaczyć tę samą checklistę bezpieczeństwa oraz przejść procedury przewidziane w książce czy instrukcji obsługi.

Systemy bezpieczeństwa w obrabiarkach

To systemy komputerowe, czujniki i sterowniki cyfrowe w dużej mierze odpowiadają za przerwanie procesu lub jego wstrzymanie warunkowe, jeśli tylko wykryją pojawienie się parametrów wykraczających poza przyjętą normę. Jedynym zadaniem człowieka obsługującego takie maszyny CNC Olsztyn jest więc w pewnym stopniu upewnienie się, że system operacyjny i podzespoły decyzyjne zautomatyzowanego stanowiska pracy były w pełni sprawne i funkcjonalne w chwili rozruchu stanowiska. Dalsza praca wykonywana jest już automatycznie lub przy nieznacznym akompaniamencie pracowników fizycznych.

Regularne przeglądy techniczne, korzystanie z oryginalnych zamienników, przechodzenie wszystkich przewidzianych procedurami mechanizmów bezpieczeństwa i przeszkolenie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną – to czynniki przekładające się na wysoki poziom bezpieczeństwa pracy z obrabiarkami mechanicznymi.