Jak mądrze kupić maszyny CNC

Data dodania: 04.02.2019


Nowoczesna robotyka i automatyka, zwłaszcza w przemysłowym wydaniu, to urządzenia bardzo zaawansowane. Sterowane nie tylko przez programy komputerowe i rozmaite mechanizmy zautomatyzowane, ale przy okazji zużywające ogromne ilości energii, części zamiennych, płynów itp. Wszędzie tam, gdzie wykonywana jest praca przez lub działają rozbudowane, innowacyjne linie produkcyjne – niezbędny jest właściwy serwis i konserwacja.
https://reus-kamien.pl/

To właśnie wydatki na rozmaite podstawowe podzespoły i elementy podlegające bieżącemu zużyciu jak paliwa, smary, oleje, głowice, łańcuchy itp. – stanowią największy ciężar dla firm produkujących. Warto więc zastanowić się już na etapie projektowania i wybierania konkretnych obrabiarek i maszyn CNC, które produkty i jacy dostawcy, zapewniają najlepszą obsługę serwisową, gwarancyjną oraz pogwarancyjną dla swoich klientów.

Koszty wprowadzenia maszyn CNC

Nie jest bowiem sukcesem zakupienie całej linii produkcyjnej czy stanowiska CNC rodem z XXI wieku – o wiele trudniej jest później utrzymać, modernizować i naprawiać takie stanowisko, więc wybór frezarek, obrabiarek i maszyn CNC jest kluczowym aspektem także z punktu widzenia kosztorysowania. Nikt, kto analizuje przydatność i obciążenie danej inwestycji czy modernizacji swojego zakładu pracy, nie może ograniczać się tylko do jednostkowego kosztu nabycia takiego sprzętu jak maszyny CNC Rzeszów.

Bardzo ważne jest wliczenie w budżet związany z daną inwestycją również późniejszych kosztów, na które składają się chociażby:

  • szkolenia pracowników;
  • ubezpieczenie zakładu pracy/linii produkcyjnej;
  • koszty części zamiennych, olejów, paliw, energii elektrycznej itp.;
  • amortyzacja urządzenia;
  • koszty dodatkowe umowy serwisowej, przeglądy techniczne UDT czy koszty napraw pogwarancyjnych.

Jak widać, lista nieprzewidzianych wydatków związanych z wdrożeniem do firmy stanowiska nowoczesnej obrabiarki CNC – jest całkiem długa.

Zmniejszanie wydatków na zaplecze CNC

Aby przynajmniej w minimalnym stopniu ulżyć firmie inwestującej w tak nowoczesny sprzęt, dostawcy i producenci nowoczesnych obrabiarek proponują nie tylko ciekawe układy ratalne, ale również preferencyjne warunki serwisowe. Wsparcie w konserwacji takiego urządzania jak obrabiarka komputerowa CNC jest bardzo istotne, ponieważ urządzenia tego typu muszą niejednokrotnie przechodzić okresowe i doraźne kontrole techniczne. Stan techniczny takiego urządzania jak frezarka, tokarka czy piła formatowa, ma ogromny wpływ nie tylko na tempo wykonywanej pracy.

Inspekcje Urzędu Dozoru Technicznego nakierowane na sprawność pracy, spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy – mogą być bardzo kosztowne dla pracodawcy, jeśli nie zostaną w pełni zaspokojone. Z punktu widzenia samego pracownika, takie regularnie i prawidłowo przeglądane oraz serwisowane maszyny CNC Rzeszów mogą znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa stanowiska pracy. Obok nieostrożności człowieka, to właśnie brak aktualnych przeglądów technicznych czy używanie przestarzałych podzespołów niezgodnych z zaleceniami producenta – stanowi najczęstszą przyczynę wypadków w takich miejscach pracy.